Kulčar, Marjan. „Povezanost Vida in Vezljivosti Pri Netvorjenih in Predponskoobrazilno Tvorjenih Glagolih“. Jezikoslovni zapiski 24, no. 1 (julij 15, 2018). Pridobljeno november 30, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6932.