Siebenreich, Nika. „Obravnava Samostalnikov Druge moške Sklanjatve S stališča Naravne Skladnje“. Jezikoslovni zapiski 21, no. 1 (julij 15, 2018). Pridobljeno september 27, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/6865.