Keber, Janez. „Slovarček Imenoslovnih in Drugih Jezikoslovnih Izrazov“. Jezikoslovni zapiski 8, no. 2 (avgust 13, 2015). Pridobljeno december 9, 2021. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2628.