Šivic‑DularAlenka. „13. Mednarodni slavistični Kongres (v Podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003)“. Jezikoslovni zapiski 9, no. 2 (avgust 12, 2015). Pridobljeno avgust 12, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2598.