Šivic‑DularAlenka. „Razvoj pridevniških Sklanjatev V Kontekstu Zgodovinskih in Arealnih Vidikov“. Jezikoslovni zapiski 9, no. 2 (avgust 12, 2015). Pridobljeno junij 4, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2586.