Šekli, Matej. „Tonemski Naglasni Tipi Glagola V (knjižni) slovenščini“. Jezikoslovni zapiski 11, no. 2 (avgust 7, 2015). Pridobljeno avgust 6, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2545.