Szcześniak, Krystyna. „Kagor, Eno Od Skrivnostnih Poimenovanj V Zagovorih vračev V Vzhodnoslovanskih Jezikih“. Jezikoslovni zapiski 13, no. 1-2 (avgust 4, 2015). Pridobljeno januar 27, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2506.