Smole, Vera, in Urška Petek. „Komentiranje leksično‑besedotvornih Kart V 1. Zvezku Slovenskega lingvističnega Atlasa »Človek« (na Primeru V617 Teta in V618 Ujna)“. Jezikoslovni zapiski 13, no. 1-2 (avgust 4, 2015). Pridobljeno januar 20, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2503.