D. KlimčukFjodar. „Dve Slovanski narečni Coni“. Jezikoslovni zapiski 13, no. 1-2 (avgust 4, 2015). Pridobljeno januar 17, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2492.