Cieślikowa, Aleksandra, in Maria Malec. „Dajanje „literarnih” Imen Na Poljskem“. Jezikoslovni zapiski 13, no. 1-2 (avgust 4, 2015). Pridobljeno januar 21, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2479.