Ahačič, Kozma. „Primeri Nekaj Sklanjatev in Spregatev V Megiserjevem Dictionarium Quatuor Linguarum 1592 – Druga Slovnica Slovenskega Jezika“. Jezikoslovni zapiski 13, no. 1-2 (avgust 4, 2015). Pridobljeno januar 18, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2473.