Kosi, Mateja. „Slovar Srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove“. Jezikoslovni zapiski 16, no. 2 (julij 29, 2015). Pridobljeno april 4, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2414.