Kern, Boris. „Analiza Besedotvornih Sklopov Glagola Stopiti“. Jezikoslovni zapiski 17, no. 1 (julij 27, 2015). Pridobljeno marec 31, 2020. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2367.