Unuk, Drago. „Fonetično-fonološki Status Fonema /v/ V Slovenskem Govorjenem knjižnem Jeziku“. Jezikoslovni zapiski 29, no. 2 (december 8, 2023): 37–75. Pridobljeno julij 13, 2024. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/11573.