Fabijanić, Ivo. „O Poskusu metodološkega Pristopa K Zapisovanju in Analizi Frazemov V Napisih Na Nagrobnikih (epitafih)“. Jezikoslovni zapiski 27, no. 2 (november 1, 2021): 121–142. Pridobljeno julij 6, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10703.