Meterc, Matej. „Aktualna Raba in Pomenska določljivost 200 Pregovorov in Sorodnih paremioloških Izrazov“. Jezikoslovni zapiski 27, no. 1 (maj 6, 2021): 45-58. Pridobljeno januar 25, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10059.