Filipi, Goran. „Ornitonimi U Habdelićevu Dikcionaru: Divlje (šumske) Ptice“. Jezikoslovni zapiski 27, no. 1 (maj 6, 2021): 7-26. Pridobljeno januar 18, 2022. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/10057.