TodorovićS. „Osnovna Slovnica Miljskega istrskobeneškega Govora: Glagolski časi in Izbrane Glagolske Oblike“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 26, št. 2, november 2020., str. 61-73, doi:10.3986/JZ.26.2.05.