ISJFR. „Inštitut Za Slovenski Jezik Frana Ramovša ZRC SAZU : Zakaj Je nadiško narečje V Italiji Slovensko narečje“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 26, št. 1, april 2020., doi:10.3986/Jz.26.1.15.