ŠekliM. „Relativna in Absolutna Kronologija (bavarsko)staro- in ‑srednjevisokonemških Izposojenk V slovenščini“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 26, št. 1, april 2020., doi:10.3986/Jz.26.1.1.