Legan RavnikarA. „Sedemdeset Let Jezikovne Zgodovinarke Majde Merše“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 25, št. 2, 1, str. 185-91, doi:10.3986/JZ.25.2.12.