Orešnik, J. „Moj Stik Z Jeziki in Z Jezikoslovjem V Obdobju 1965–1980“. Jezikoslovni Zapiski, let. 24, št. 2, december 2018, doi:10.3986/jz.v24i2.7117.