Szeptyński, R. „Reguła Vaillanta W świetle Kanonu Staro-Cerkiewno-słowiańskiego“. Jezikoslovni Zapiski, let. 24, št. 2, december 2018, doi:10.3986/jz.v24i2.7111.