Černivec, M. „Uresničevanje Dopolnjenega Komunikacijskega Modela Pri Obravnavi slovničnih Tem V Gimnaziji“. Jezikoslovni Zapiski, let. 24, št. 2, december 2018, doi:10.3986/jz.v24i2.7101.