WaniakowaJ. „Nazwy roślin W Ogólnosłowiańskim Atlasie językowym (Ola) Jako Materiał Do Badań Nad Fitonimią słowiańską/Poimenovanja Rastlin V Slovanskem lingvističnem Atlasu (OLA) Kot Gradivo Za Raziskave Slovanskih Fitonimov“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 22, št. 2, julij 2018., doi:10.3986/JZ.22.2.6981.