KmecováS. „Izrazi Za Strunska Glasbila V Komponentni Sestavi slovaških in Slovenskih Frazemov“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 22, št. 2, julij 2018., doi:10.3986/JZ.22.2.6978.