TodorovićS. „Izrazi Za medčloveške Odnose, občutke in človekove Lastnosti V narečnih Idiomih Slovenske Istre“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 22, št. 2, julij 2018., doi:10.3986/JZ.22.2.6976.