KulčarM. „Povezanost Vida in Vezljivosti Pri Netvorjenih in Predponskoobrazilno Tvorjenih Glagolih“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 24, št. 1, julij 2018., doi:10.3986/JZ.24.1.6932.