SiebenreichN. „Obravnava Samostalnikov Druge moške Sklanjatve S stališča Naravne Skladnje“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 21, št. 1, julij 2018., doi:10.3986/JZ.21.1.6865.