KeberJ. „Slovarček Imenoslovnih in Drugih Jezikoslovnih Izrazov“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 8, št. 2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v8i2.2628.