MajdičV. „Imena Vasi in Mest V Sloveniji“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 8, št. 2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v8i2.2623.