Šivic‑DularA. „13. Mednarodni slavistični Kongres (v Podatkovno-statistični luči) (Ljubljana,15.-21.8.2003)“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 9, št. 2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v9i2.2598.