ŠekliM. „Odrazi Praslovanskih Oblikotvornih Naglasnih Tipov Samostalnikov moške O-Jevske Sklanjatve V (knjižni) slovenščini“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 9, št. 2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v9i2.2587.