Šivic‑DularA. „Razvoj pridevniških Sklanjatev V Kontekstu Zgodovinskih in Arealnih Vidikov“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 9, št. 2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v9i2.2586.