JazbecH. „Besede V Pleteršnikovem Slovarju, označene Kot nemške Izposojenke“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 12, št. 2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v12i2.2526.