Петрович ШульгачВ. „*Bъlva, *Bъlvanъ in Dr. (fragment Praslovanskega antroponimičnega Fonda)“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2512.