ŠegaA. „Nekaj Ugotovitev O Glasovnih značilnostih Vulgarnolatinskih Predlog Za starejše Latinizme in Romanizme V slovenščini“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2507.