SzcześniakK. „Kagor, Eno Od Skrivnostnih Poimenovanj V Zagovorih vračev V Vzhodnoslovanskih Jezikih“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2506.