Spinozzi MonaiL. „Listanje Po Lessico Del Dialetto Sloveno Del Torre/Besedišču Terskega narečja (Spominjanje Pavleta Merkuja)“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2504.