SmoleV., in PetekU. „Komentiranje leksično‑besedotvornih Kart V 1. Zvezku Slovenskega lingvističnega Atlasa »Človek« (na Primeru V617 Teta in V618 Ujna)“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2503.