SkubicM. „Slovenske Leksikalne Prvine V obsoški furlanščini: Izpeljanke“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2502.