CieślikowaA., in MalecM. „Dajanje „literarnih” Imen Na Poljskem“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2479.