BergmannH. „Gröfel, Gröbel ‘kup Kamenja, groblja’ – dialektološka in Imenoslovna Razprava O Bavarskem Slavizmu“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2475.