BenacchioR. „Slovansko‑romanski Jezikovni Stik V moližanski hrvaščini: Vzporednost S Slovenskimi narečji V Furlaniji“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2474.