AhačičK. „Primeri Nekaj Sklanjatev in Spregatev V Megiserjevem Dictionarium Quatuor Linguarum 1592 – Druga Slovnica Slovenskega Jezika“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 13, št. 1-2, avgust 2015., doi:10.3986/jz.v13i1-2.2473.