NartnikV. „K Podobnostim in različnostim Slovenskega in madžarskega Pregibanja“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 17, št. 2, julij 2015., doi:10.3986/jz.v17i2.2382.