ŽeleA. „Povedkovnik Kot Skladenjska in Slovarska Kategorija“. Jezikoslovni Zapiski, Let. 17, št. 1, julij 2015., doi:10.3986/jz.v17i1.2362.