Legan Ravnikar, A. „Jezikoslovna različnost Branke Tafra“. Jezikoslovni Zapiski, let. 29, št. 1, julij 2023, str. 185-92, doi:10.3986/JZ.29.1.11.