Andres, I. „Besedilo O Stari kmečki hiši V Slovenskih narečjih Na Avstrijskem Koroškem“. Jezikoslovni Zapiski, let. 29, št. 1, julij 2023, str. 149-62, doi:10.3986/JZ.29.1.08.