Žibred M. „Soglasniški Odrazi V novomeškem Govoru in Okolici“. Jezikoslovni Zapiski, let. 29, št. 1, julij 2023, str. 127-4, doi:10.3986/JZ.29.1.07.